ALIRAN TUNAI ADALAH NADI PENGERAK BISNES

Aliran tunai dalam kitaran bisnes adalah ketika tunai diterima ke akaun bank dan ketika dikeluarkan dari akaun bank (Lihat gambarajah dibawah). Jumlah tunai dalam akaun bank perlu dipantau agar ianya berada di tahap yang memuaskan.  Jumlah aliran masuk perlulah melebihi jumlah aliran keluar dalam jangka masa yang ditetapkan. Agar pembayaran kepada pihak pembekal dapat disempurnakan. Seandainya tiada penerimaan seperti yang dijangkakan, lambat laun proses pembayaran pasti tidak dapat dilakukan! Dan gagal menyelesaikan jumlah penghutang merupakan petanda awal yang “survival” bisnes dipersoalkan, dan bisnes mungkin terpaksa ditutup.

Keadaan ini seumpama tangki air di mana sekiranya aliran masuk sentiasa kurang dari aliran keluar, lambat laun aliran keluar mungkin tidak cukupi bagi jumlah air yang diperlukan!

kitaran-bisnes-nadi-pengerak

Jumlah terkini tunai perlu ada pada tahap yang memuaskan. Seandainya pelanggan tidak dikutip penerimaan, aliran tunai akan terjejas. Ini bermakna aliran tunai dalam bisnes “tersumbat” diperingkat pelanggan.

Bisnes mungkin mengalami tahap jualan yang tinggi dan merekodkan untung yang banyak. Namun sekiranya pihak pelanggan tidak dikutip penerimaan tunai nya, survival bisnes akan terjejas disebabkan aliran yang tersumbat! Scenario tidak mustahil boleh berlaku.

Salah satu cara untuk mengalakkan penerimaan kutipan dari pelanggan adalah dengan menawarkan “early payment discount” sekiranya pelanggan membayar awal dari tarikh yang ditetapkan. Cara yang lain ialah dengan mengenakan “deposit” untuk transaksi jualan, jika ianya munasabah. Dan sekiranya pelanggan kredit mempunyai rekod bayaran yang buruk, pelanggan semestinya berada dibawah transaksi jualan tunai sahaja.

Situasi yang sama juga terdapat di bahagian aliran keluar. Perhatian khusus sepatutnya diberi agar pembayaran tidak dibuat terlalu awal dari tarikh tempuh kredit yang diberikan oleh pembekal. Dan memastikan yang setiap bayaran keluar diluluskan invois dan jumlahnya terlebih dahulu sebelum proses pembayaran ke pihak pembekal dibuat. Dan sekiranya dapat, pembayaran dibuat melalui akaun bank untuk memastikan rekod pembayaran wujud didalam penyata akaun bank.

Memegang jumlah tunai terkini yang berlebihan dari “tahap memuaskan” tidak juga digalakkan. Ini adalah kerana jumlah tersebut seharusnya dilaburkan semula untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnes. Dengan harapan mendapat pulangan dan keuntungan yang lebih berbanding dari pulangan dari pelaburan “fixed deposit” dengan pihak bank. Jika tidak dilakukan sedemikian, ianya akan merugikan bisnes dalam bentuk pulangan dan untung yang boleh dicapai.

Titik keseimbangan diantara jumlah tunai yang “memuaskan” dan yang “berlebihan” perlu dicari. Penyata “cashflow forecast” atau unjuran aliran tunai menjadi penting dalam mendapatkan titik keseimbangan ini. Titik keseimbangan ini mungkin berdasarkan sejauh mana bisnes kita boleh bertahan tanpa sebarang aliran tunai masuk. Dan bergantung pada bisnes kita, ini mungkin untuk tempuh sebulan, tiga atau seumpamanya.

GNZ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close