MEMBONGKAR MISTERI LAPURAN KEWANGAN (Part 2)

Dalam bahagian 1, kita telah menyentuh tentang Lapuran Kewangan yang tertumpu pada “Penyata Untung/Rugi”. Dalam Part 2 ini saya akan menyambung pembongkaran misteri Lapuran Kewangan. Kali ini tumpuan pada “Kunci Kira-kira”. Ini dengan harapan yang usahawan akan lebih menghayati perjalanan bisnes apabila melihat angka-angka tentang bisnes dari terdapat dalam Lapuran Kewangan bisnes mereka.

Sebagai ulangan dari Bahagian 1, ada empat faktor yang perlu difahami dalam membongkar misteri lapuran kewangan. Faktor-faktor tersebut adalah:

  1. setiap transaksi atau perkara dalam bisnes perlu diolahkan dalam bentuk nilai ringgit (RM). Ini bagi memudahkan proses mengira transaksi atau perkara tersebut samada dicampur atau di tolak atau dijumlahkan.
  2. bisnes terikat dengan tempoh masa dari segi penilaian prestasi. Biasanya penilaian prestasi dilakukan dalam tempoh sebulan ke sebulan kalender.
  3. transaksi atau perkara dalam bisnes boleh wujud dalam bentuk jumlah (“balance”) atau aliran (“flows”). Jumlah adalah baki dalam RM pada satu tarikh/masa yang khusus. Manakala aliran pula adalah pergerakan tambahan atau pengurangan pada sesuatu perkara bisnes untuk satu tempoh yang ditetapkan.
  4. mengenalpasti apa dia tujuan lapuran kewangan yang dijanakan. Dengan memahami apakah tujuan lapuran tersebut kita boleh kaitkan samada “aliran” atau “baki jumlah” berdasarkan matematik bisnes.

Matematik pengiraan dalam bisnes yang mengaitkan “balance” dan “flows” adalah seperti berikut:

matematik-bisnes

Contoh:

Baki awal Pelanggan (+ jualan semasa – penerimaan semasa) = Baki terkini Pelanggan

Kunci Kira-kira (atau “Balance Sheet”) merupakan lapuran tentang kedudukan bisnes pada satu tarikh yang khusus. Kebiasaannya pada tarikh akhir bulan. Umpamanya 31 Dec. Oleh kerana ianya berkaitan dengan kedudukan bisnes, maka fokus adalah pada baki jumlah yang tercatit pada tarikh tersebut (“baki terkini”) bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan bisnes. Contohnya, baki terkini pelanggan, baki terkini pembekal, baki terkini dana dalam akaun bank, dan seumpamanya. Baki terkini ini termasuk jumlah modal bisnes pada tarikh tersebut, dan jumlah untung/rugi yang telah dijanakan oleh bisnes.

kedudukan bisnes

“Balance sheet” (contoh mudah) dari matematik bisnes

imbangan bsheet

Kalau diperhatikan, “imbangan kunci kira-kira” dibahagikan kepada perkara-perkara yang di sebelah atas kitaran bisnes dan perkara-perkara yang di sebelah bawah kitaran bisnes.

Kenapa modal bisnes dan jumlah untung/rugi dimasukkan dalam kunci kira-kira?

Jumlah untung/rugi yang didapati dari “Penyata Untung/Rugi” mewakili jumlah untuk pemilik bisnes, yang telah dijanakan oleh bisnes. Aliran-aliran jualan/belian dan sebagainya yang telah ditunjukkan dalam lapuran penyata untung/rugi tidak dimasukkan dalam lapuran kunci kira-kira kecuali angka untung/rugi yang terbit sebagai ringkasan dari penyata tersebut.

Kebiasaannya, jumlah untung/rugi dimasukkan dalam jumlah “modal bisnes”. Ini bermakna jika bisnes untung, jumlah modal bisnes akan meningkat. Dan sekiranya rugi, jumlah modal bisnes akan berkurangan. Modal dan untung/rugi termasuk dalam imbangan kunci kira-kira kerana ianya berkait dengan baki jumlah perkara (“balances”) dalam bisnes.

Dengan itu olahan imbangan kunci kira-kira boleh difahami seperti berikut:

Baki terkini (pelanggan + akaun bank + seumpamanya)

=

Baki terkini (pembekal + seumpamanya + untung/rugi semasa + modal)

Sekian.

Jangan lupa pihak kami akan mengadakan seminar “Tingkatkan pengurusan kewangan dan perakaunan” khas untuk usahawan IKS pada 16 Mac 2017 ini di Bangi Gateway. Maklumat lanjut dan pendaftaran secara online boleh dibuat di link berikut:

REGISTER HERE!

GNZ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close